Wat wij doen...
Commensa is actief als juridisch adviseur en ondersteuner voor overheden en en instellingen in het publieke domein. De activiteiten van Commensa zijn in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid en bestrijken inmiddels vele beleidsterreinen en onderwerpen. Iedere zoektocht naar de juiste ondersteuning, begeleiding of advisering zou bij Commensa kunnen beginnen!

Bezwaar, beroep en hoger beroep
Commensa verzorgt voor verschillende gemeenten de volledige uitvoering en vertegenwoordiging in bezwaarprocedures, beroep en hoger beroep op het gebied van Sociale Zaken en Wet Maatschappelijke ondersteuning. Dit kan zowel op basis van detachering tegen uurtarief als tegen een vast tarief per dossier.

Met Commensa weet u zeker dat u zich laat vertegenwoordigen door een ervaren en kundige specialist. Zo bent u verzekerd van de meest actuele kennis in zowel de procedure (wekelijks vertegenwoordigen wij gemeenten bij commissies voor bezwaarschiften, de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep) als in wet-, regelgeving en jurisprudentie.

Ambtelijk secretariaat
Heeft u tijdelijk of permanent behoefte aan een ervaren en deskundig secretaris voor uw adviescomissie, dan kan Commensa dit voor u verzorgen. Dit kan zowel voor uw commissie voor bezwaarschriften / klachtenafhandeling als voor bijvoorbeeld uw Planschadecomissie. Ook deze werkzaamheden verrichten wij zowel op declaratiebasis als tegen een vast tarief per dossier. 

Projectmanagement en tijdelijke aansturing
Wanneer u een werkproces wilt veranderen, vereenvoudigen of bijvoorbeeld digitaliseren, dan kan Commensa u in deze werkzaamheden en het maken van keuzes begeleiden en ondersteunen. Ook het tijdelijk aansturen van een projectgroep of leiding geven aan uw team of afdeling kan Commensa verzorgen.

Om meer te weten te komen over onze ervaring en kennis kunt u het beste een afspraak maken voor een gesprek.

Klachtenbehandeling
Commensa is oorspronkelijk ontstaan als bureau voor conflicthantering en mediation. Het behandelen van klachten als onafhankelijke partij maakt nog steeds deel uit van onze werkzaamheden. Wanneer u een klacht ontvangt kan Commensa deze klacht beoordelen: feitenonderzoek, horen klager, rapporteren van gebleken feiten/omstandigheden en adviseren over de afhandeling. Dit doen wij zowel op projectbasis bij uitvoering van projecten en organisatieveranderingen als in afzonderlijk voorkomende klachten.

Detachering / tijdelijke ondersteuning
Commensa beschikt naast de eigen kennis, kunde en ervaring over een groot netwerk van deskundige juristen en juridisch adviseurs op alle terreinen in overheid, semi-overheid en instellingen. Dit zijn veelal mensen die bij overheden werkzaam zijn als ambtenaar of als zelfstandig adviseur.

Heeft u een vraag over tijdelijke ondersteuning in de vorm van detachering of een dossier waarin u advies of ondersteuning zoekt, dan kan Commensa u hierin bijstaan. Voor iedere vraag kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen en kan snel en adequaat worden aangegeven of Commensa u een oplossing kan bieden.

 

  

 

Latest News

Huishoudinkomenstoets nu echt van de baan

Met een brief heeft staatssecretaris Paul de Krom (sociale zaken) definitief een einde gemaakt aan de onduidelijkheid over de huishoudinkomenstoets in de Wet Werk en Bijstand. Deze toets, die al in de wet is opgenomen sinds 1 januari 2012, zal met terugwerkende kracht worden afgeschaft.

Read more

Kredietbanken klaar voor bezwaarschriften?

Nu de invoering van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening steeds dichterbij lijkt te komen zijn de meeste kredietbanken zich aan het voorbereiden op de nieuwe wet. Zo worden er beleidsplannen geschreven en worden politieke keuzes voorbereid. Maar worden de werkprocessen ook afgestemd op de Algemene Wet Bestuursrecht?

Read more

Sub Navigation